Sunday, August 29, 2010

Magalak Lagi

Magalak sa tuwina sa Diyos na Dakila
Sa lahat ng oras magdiwang, magsaya
Palaging magpuri, malugod, tumawa
Alisin sa puso ang pagkabalisa

Maging mahinahon at laging panatag
Ano man ang ngayon ay nagpapahirap
Sa piling ng Diyos ating ipahayag
Ang kapayapaang sa Kanya nagbuhat

Sa lahat ng bagay ay magpasalamat
Kahit na mithiin ay hindi natanggap
Patuloy ang daing, panatag ang hangad
Maghari sa puso ang pag-asang ganap

Halina at tayo'y sumamba, magalak
Sa Diyos na ating sandigang matatag
Kapayapaan Nyang di lubos mahayag
Sumaatin nawa magpahanggang wakas

No comments:

Post a Comment